مصاحبه با مطبوعات

- اقتصاددانان آماج حملات ناروا قرار مي گيرند، سخنراني در دانشگاه علامه طباطبايي، روزنامه اعتماد ملي، مهر 1387

- ارتباط توسعه سياسي با توسعه اقتصادي، روزنامه دنياي اقتصاد، دي 1392


- مرور سياستهاى كنترل ركود تورمى در 92 و 93، روزنامه دنياي اقتصاد، ارديبهشت 1393


- ركود تورمي و راههاي برون رفت از آن، روزنامه دنياي اقتصاد، مرداد 1393


- 7 گام به سوي رشد پايدار، روزنامه دنياي اقتصاد، اسفند 1393

- تجديد ساختار بانكهاي تجاري، روزنامه دنياي اقتصاد، اسفند 1393

- انتخابات و چشم انداز اقتصاد ايران، روزنامه دنياي اقتصاد، اسفند 1394


- دفاع تمام قد از برنامه‌ریزی برای اقتصاد، خبر آنلاين، آبان 1395


- دولت بعد از انتخابات، دلار را گران می کند، نسيم آنلاين، آذر 1395

- پول بيقرار، روزنامه شرق، اسفند 1395